Teduglutid – Zhrnutie doterajších klinických skúseností v Českej Republike a na Slovensku