Morbus Gaucher:
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, MUDr. Katarína Juríčková
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Centrum dedičných metabolických porúch, Bratislava