Autoimunitné polyneuropatie

Kiovig logo

KIOVIG je normálny ľudský imunoglobulín (vyrobený z plazmy ľudských darcov) s koncentráciou 10% určený na intravenózne podanie. Indikuje sa na substitučnú aj imunomodulačnú liečbu u dospelých, detí a dospievajúcich.

Odkaz na SPC

C-APROM/SK//0652