MUDr. Marta Sobotková: Hereditární angioedém a infekce COVID-19

Záznam zo satelitného sympózia Takeda: Moderná liečba a manažment hereditárneho angioedému a imunodeficitov (ČSAKI, 7.10.2022). Přednáša MUDr. Marta Sobotková, FN Motol, Praha, ČR.