Na lekársky predpis

Teraupetická oblast Produkt Popis produktu SPC
Tráviaci trakt a metabolizmus Controloc tbl 28 x 20 mg CONTROLOC 20 mg je indikovaný u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov na: Symptomatickú liečbu gastroezofageálneho refluxného ochorenia. Dlhodobú liečbu a prevenciu relapsov refluxnej ezofagitídy. pdf ikona
Tráviaci trakt a metabolizmus Controloc tbl 28 x 40 mg CONTROLOC 40 mg je indikovaný u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov na: Refluxnú ezofagitídu.CONTROLOC 40 mg je indikovaný u dospelých na: Eradikáciu Helicobactera pylori (H. pylori) v kombinácii s vhodnou terapiou antibiotikami u pacientov s vredmi vyvolanými H. pylori. Vredy žalúdka a dvanástnika. Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické stavy s hypersekréciou. pdf ikona
Tráviaci trakt a metabolizmus Controloc i.v. plv inj  5 x 40 mg Refluxná ezofagitída. Žalúdočný a dvanástnikový vred. Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické stavy s hypersekréciou žalúdočnej kyseliny. pdf ikona
ANTIHYPERTENZÍVA Ebrantil 25mg inj  5 x 5 ml Hypertenzná kríza/ závažná alebo veľmi závažná forma hypertenzie/ refraktérna hypertenzia. Kontrolovaná hypotenzia počas náhleho vzostupu krvného tlaku počas, a/alebo po chirurgickom zákroku. pdf ikona
ANTIHYPERTENZÍVA Ebrantil 50mg inj 5 x 10 ml Hypertenzná kríza/ závažná alebo veľmi závažná forma hypertenzie/ refraktérna hypertenzia. Kontrolovaná hypotenzia počas náhleho vzostupu krvného tlaku počas, a/alebo po chirurgickom zákroku. pdf ikona
 ANTIHYPERTENZÍVA Ebrantil Retard cps 50 x 30 mg Hypertenzia. pdf ikona
 ANTIHYPERTENZÍVA Ebrantil Retard cps 50 x 60 mg Hypertenzia. pdf ikona
METABOLIZMUS Vipdomet 12,5 mg/850 mg tbl flm Vipdomet je indikovaný na liečbu dospelých pacientov vo veku 18 a viac rokov s ochorením diabetes mellitus 2. typu. pdf ikona
METABOLIZMUS Vipdomet 12,5 mg/1000 mg tbl flm Vipdomet je indikovaný na liečbu dospelých pacientov vo veku 18 a viac rokov s ochorením diabetes mellitus 2. typu. pdf ikona
METABOLIZMUS Vipidia tbl flm 28 x 12,5 mg Vipidia je indikovaná dospelým vo veku 18 a viac rokov s ochorením diabetes mellitus 2. typu na zlepšenie kontroly glykémie v kombinácii s inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy v krvi vrátane inzulínu v prípade, keď tieto lieky spolu s diétou a cvičením neposkytujú adekvátnu kontrolu glykémie. pdf ikona
METABOLIZMUS Vipidia tbl flm 28 x 25 mg Vipidia je indikovaná dospelým vo veku 18 a viac rokov s ochorením diabetes mellitus 2. typu na zlepšenie kontroly glykémie v kombinácii s inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy v krvi vrátane inzulínu v prípade, keď tieto lieky spolu s diétou a cvičením neposkytujú adekvátnu kontrolu glykémie. pdf ikona
Antiflogistiká a antireumatiká XEFO tbl flm 50 x 4 mg Krátkodobá symptomatická liečba akútnej miernej až stredne silnej bolesti u dospelých. Symptomatická liečba bolesti a zápalu pri osteoartritíde  u dospelých. Symptomatická liečba bolesti a zápalu pri reumatoidnej artritíde  u dospelých. pdf ikona
Antiflogistiká a antireumatiká XEFO tbl flm 50 x 8 mg Krátkodobá symptomatická liečba akútnej miernej až stredne silnej bolesti u dospelých. Symptomatická liečba bolesti a zápalu pri osteoartritíde  u dospelých. Symptomatická liečba bolesti a zápalu pri reumatoidnej artritíde  u dospelých. pdf ikona
Antiflogistiká a antireumatiká XEFO inj 4 mg/ml plv iol 1 x 8 mg Tento liek je určený na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej miernej až stredne silnej bolesti u dospelých. pdf ikona